SPL SERVIS s.r.o.

Společnost SPL SERVIS s.r.o. se zabývá procesem recyklace PVB Folie pomocí technologie vyvinuté firmou SKLOPAN LIBEREC a SAPERATEC. Pro bližší informace prosím navštivte web www.pvbfoil.com

 IČZ (identifikační číslo zařízení): CZl00854 linka na sklo, plasty a kov

 

 
 

Společnost SPL SERVIS s.r.o. vybudovala sběrnou síť na skleněný odpad pro stávající recyklační linku společnosti ENVY Recycling s.r.o. ve Stráži pod Ralskem http://www.envy-recycling.cz/o-spolecnosti.

 


 

Projekty

SPECIALISTA DETEKCE PŘÍMĚSÍ

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004865

- Spolufinancováno Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a vytvoření funkčního prototypu zařízení pro třídění skleněných střepů.

 

 

Společensky účelná pracovní místa – projekt financovaný z Evropského sociálního fondu:

 

SPL SERVIS s.r.o.

Zahradní 445

460 01  Liberec 11

 

Tel: +420 482 429 411

Fax:+420 482 429 481

www.splservis.com

 

IČO: 287 18 399

DIČ: CZ 287 18 399 

Copyright © 2010, SPL SERVIS s.r.o.